Zomervoorstellingen Muzikale geschiedenis van Zuilen 15 en 17 juni 2018

 

Het Jeugdcultuurfonds geeft kinderen cultuur!

Wil uw kind graag bij ons op les maar kunt u het niet betalen? Het Jeugdcultuurfonds betaalt cultuurlessen of materialen voor kinderen wiens ouders geen financiële mogelijkheden hebben hiervoor.

Hoe werkt het? De leerkracht op school of iemand van een hulpverlenende instantie kan een aanvraag voor u doen op de website www.allekinderendoenmee.nl. Vul  de ouderkaart in en geef deze aan de intermediair. Nadat het Jeugdcultuurfonds de aanvraag heeft goedgekeurd, kan uw kind drie weken later op les! Kijk voor de   voorwaarden op www.jeugdcultuurfonds.nl en klik door naar de gemeente waarin u woont.

 

Voor de Stichting Kunstkasteel Zuilen vragen we twee bestuursleden.

Doelstelling: De Stichting organiseert activiteiten op het terrein van kunst en cultuur in de wijk Zuilen en directe omgeving.

Het Kunstkasteel houdt zich bezig met:

  1. het aanbieden van instrumentale muzieklessen aan kinderen tussen de 7 en 15 jaar;
  2. het aanbieden van  samenspeellessen in ensembles;
  3. samenwerking met 7 scholen in de wijk op het gebied van muziekonderwijs;
  4. het creëren van culturele programma’s met andere cultuuraanbieders in de wijk. 

Het huidige bestuur bestaat uit 6 leden. Een van de huidige bestuursleden vertrekt.

Wij verwachten van een bestuurslid inzet en tijd voor ontwikkel- of uitvoeringsklussen. Als bestuur vergaderen we tien maal per jaar ongeveer twee uur. De werkzaamheden van een bestuurslid kosten gemiddeld 4 uur per week, afhankelijk van de taak.

We zijn vooral op zoek naar iemand die de contacten met de scholen wil en kan onderhouden. Verder zijn we zeer geïnteresseerd in ervaring met publiciteit en marketing. Boekhoudkundige kennis is ook welkom. In de praktijk worden de taken bij voorkeur onderling op basis van kennis en ervaring verdeeld.

Home

 

 Rabobank    Prins Bernhard Cultuurfonds  Oranje Fonds

    Jeugd Cultuur Fonds Utrecht    

 

 

 

 

 

 

Het bestuur                              info@kunstkasteelzuilen.nl                    © 2011 Stichting Kunstkasteel Zuilen

Gerealiseerd door Inforwijzer