Muziek in de Wijk

Kunstkasteel Zuilen vindt het belangrijk dat kinderen muziek maken; dat kinderen elkaar tijdens de ensemblelessen (beter) leren kennen. Door samen te spelen in een ensemble leren kinderen met elkaar rekening te houden. Uw kind leert er dus niet alleen een instrument bespelen, maar leert er ook vaardigheden die in het latere leven van pas komen. Wij gunnen ieder kind te genieten van deze ervaring. 

Wij blijven in 2019 en 2020 instrumentale lessen in kleine groepjes geven. We streven er naar om elk kind een half uur les te geven in een groepje van drie.

Voor een heel seizoen van 30 weken kost u dit € 300,00. Bij een start vanaf 1 januari 2020 zijn de kosten € 180,00. Bij de instrumentale lessen is het meespelen in een van de ensembles gratis. Wanneer uw kind alleen meedoet met een ensemble dan zijn de kosten € 100,00 voor het hele schooljaar.
Indien betaling in één keer niet mogelijk is, kunt u ook in termijnen betalen. U kunt deze bijdrage ook met de U-pas voldoen. Op de site van www.u-pas.nl/kindpakket kunt u zien welk bedrag u beschikbaar heeft als U-pashouder. Indien volledige betaling met de U-pas niet mogelijk is, kunt u voor het restant een aanvraag indien bij het Jeugd Cultuur Fonds. Wilt u een aanvraag doen bij het Jeugd Cultuur Fonds? Neem dan contact op met Sushma Bhatti : sushmabhatti@mekaarutrecht.nl.

Inschrijfformulier Muziek in de Wijk 2019/2020

Wat krijgt u voor uw geld:

Uw kind krijgt heel goed les op het instrument. Daarbij wordt het plezier in het met elkaar muziek maken niet vergeten. In de ensembles leren kinderen samenspelen, discipline, met elkaar rekening houden, voor elkaar te zorgen. Allemaal zaken waar ze in de rest van hun leven veel plezier van hebben.  

Het bestuur                              info@kunstkasteelzuilen.nl                    © 2011 Stichting Kunstkasteel Zuilen