OPROEP

Voor de Stichting Kunstkasteel Zuilen vragen we twee bestuursleden.

Doelstelling: De Stichting organiseert activiteiten op het terrein van kunst en cultuur in de wijk Zuilen en directe omgeving.

Het Kunstkasteel houdt zich bezig met:

  1. het aanbieden van instrumentale muzieklessen aan kinderen tussen de 7 en 15 jaar;
  2. het aanbieden van  samenspeellessen in ensembles;
  3. samenwerking met 7 scholen in de wijk op het gebied van muziekonderwijs;
  4. het creëren van culturele programma’s met andere cultuuraanbieders in de wijk. 

Het huidige bestuur bestaat uit 6 leden. Een van de huidige bestuursleden vertrekt.

Wij verwachten van een bestuurslid inzet en tijd voor ontwikkel- of uitvoeringsklussen. Als bestuur vergaderen we tien maal per jaar ongeveer twee uur. De werkzaamheden van een bestuurslid kosten gemiddeld 4 uur per week, afhankelijk van de taak.

We zijn vooral op zoek naar iemand die de contacten met de scholen wil en kan onderhouden. Verder zijn we zeer geïnteresseerd in ervaring met publiciteit en marketing. Boekhoudkundige kennis is ook welkom. In de praktijk worden de taken bij voorkeur onderling op basis van kennis en ervaring verdeeld.

Home

 

 Rabobank    Prins Bernhard Cultuurfonds  Oranje Fonds

    Jeugd Cultuur Fonds Utrecht   

 

 

 

 

 

 

Het bestuur                              info@kunstkasteelzuilen.nl                    © 2011 Stichting Kunstkasteel Zuilen

Gerealiseerd door Inforwijzer